Poiana Mărului Monastery

Biserica Poiana Marului

Mănăstirea Poiana Mărului, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, a fost ctitorită în anul 1730 de către cuviosul Vasile, care a fost și primul stareț.

Biserica de lemn în care a slujit sfântul Vasile a ars în 1771 și a fost refăcută între anii 1780 și 1784.

A doua biserică, tot din lemn, s-a construit între anii 1810 și 1812. Mănăstirea Poiana Mărului a fost un important centru monastic și cultural în secolul al XVIII-lea.

Biserica este construită în formă de cruce, din bârne de stejar îmbinate cu scândură. Este compartimentată în altar, naos şi pronaos destul de spaţioase. Are un pridvor deschis susţinut de 6 stâlpi de lemn uniţi sus prin arcade semicirculare, iar jos are un grilaj de lemn înalt de 1,20 m. Catapeteasma este din lemn cu o frumoasă sculptură.
Pictura bisericii mari este executată în ulei, direct pe lemn, în stil neobizantin, influenţat de cel rusesc, aşezată în 3 etaje, mult încărcată şi afumată, dând bisericii un aspect întunecos.

——————–